Een optimaal debiteurenbeleid voeren met CreditManagement Nederland

Contact

Lijdt uw bedrijf eronder dat sommige facturen niet op tijd betaald worden? CreditManagement Nederland uit Haren helpt u uw debiteurenbeleid te optimaliseren en biedt ondersteuning bij huur- en zorgincasso, training voor telefonisch debiteurenbeheer en detachering. Op deze website vindt u meer informatie over ons bedrijf en onze diensten. Hebt u vragen? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

Creditmanagement

Omzet resulteert pas in winst wanneer de debiteur de factuur heeft betaald. Deze betaling vindt in de praktijk echter niet altijd binnen de afgesproken termijn plaats en dan kost deze factuur u geld. Dat is jammer, want dat gaat niet alleen ten koste van uw liquiditeit maar ook van uw winstgevendheid.

 

Speel niet langer voor bank en zorg dat uw debiteuren op tijd hun facturen betalen.

 

CreditManagement Nederland zorgt ervoor dat u een optimaal debiteurenbeleid voert wat ervoor kan zorgen dat u uw groeiambities kunt financieren vanuit uw cashflow.

Werkkapitaalbeheer

Werkkapitaalbeheer is een van de topprioriteiten voor bedrijven en betekent continu een balans vinden tussen reductie van werkkapitaal en het verbeteren van de cashflow. Werkkapitaal is namelijk geld dat u niets oplevert.

 

Werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (voorraad, debiteuren en liquide middelen) op de balans van de onderneming en de vlottende passiva (crediteuren en andere kortlopende schulden). Het is het kapitaal dat bedrijven nodig hebben om aan hun dagelijkse verplichtingen te voldoen. Het staat niet op de bank, zodat u er geen rente over ontvangt en u kunt het ook niet investeren in groei. Werkkapitaal ‘kost’ daarmee geld.

Tevens wordt het vaak (deels) gefinancierd met vreemd vermogen wat rente kost. Het verbeteren van werkkapitaal is één van de belangrijkste middelen voor het genereren van cash en het verlagen van de financieringsbehoefte van uw onderneming.

 

Voor een gezond werkkapitaal moet u dus een balans zien te vinden tussen het tijdig kunnen voldoen van alle rekeningen en het in toom houden van financiering en voorraad. Hierbij zijn drie factoren van belang: debiteuren, voorraden en crediteuren.

Hoe langer het duurt voordat debiteuren hun facturen betalen, hoe langer bedrijven op hun geld moeten wachten. Een lange betaaltermijn is dus ongunstig voor het werkkapitaal. Door debiteuren sneller te laten betalen, komt er sneller geld binnen.

Klanten van CreditManagement Nederland sturen op cashflow en kunnen goed inschatten hoe hun toekomstige inkomstenstroom zich ontwikkelt. Zij voeren een proactief debiteurenbeheer gericht op een zo snel mogelijke betaling. Ze weten precies wanneer een betaling binnenkomt. Op die manier kunnen deze bedrijven hun cashflowpositie van dag tot dag voorspellen.

Bel CreditManagement Nederland

Optimaliseer uw debiteurenbeleid met behulp van CreditManagement Nederland. Neem nu contact met ons op.

Neem contact op